Otagowano: security

Lisk Research – krótki opis LIP 10

W Lisk Magazine kontynuowane jest upowszechnianie informacji na temat badań nad Lisk i projektów strategicznych. W tym artykule przedstawiamy krótki przegląd LIP 10, w którym zaproponowano nowy model “blockID” dla bloków, aby zwiększyć bezpieczeństwo...

Regulacje dotyczące stanu kryptowalut w Europie

Regulacje dotyczące kryptowalut nie zawsze są jasne; w tym artykule podsumujemy, w jaki sposób Unia Europejska i niektóre z jej państw regulują aktywa kryptograficzne oraz jakie są podmioty odpowiedzialne za kontrole. Ostatnio mieliśmy do...

Hardware Wallets Image 0

More Security with the Hardware Wallets Support!

Andrea Baccega (Vekexasia) and Aleksey Popov (Alepop), delegates and members of the decentralized group GDT that support the Lisk Ecosystem, recently announced they are working on supporting Lisk on two of the best hardware...